Der kan bestilles tider til almindelige konsultationer og anmode om receptfornyelser online, HUSK at recepter og tidsbooking online først er gældende og godkendes, når I har modtaget en bekræftelse. 

Sundhedsforsikringsattester

Serviceydelser i forbindelse med brug af sundhedsforsikring – sundhedsforsikringsattester
Når en person henvender sig til klinikken i forbindelse med brug af en sundhedsforsikring kan der være to forskellige udgange af konsultationen.

1) Serviceydelser der er dækket af den almindelige sygesikring
2) Serviceydelser der ikke er dækket af den almindelige sygesikring

Ad 1) Serviceydelser f. eks. Fysioterapeutisk genoptræning efter sportsskade etc. der er dækket af den almindelige sygesikring udløser konsultationshonorar og henvisning til anden instans som ved vanlige sygesikringsydelser.
Patienten får eventuelt en papirhenvisning med, til brug overfor forsikringsselskabet.

Ad 2) Serviceydelser der ikke er dækket af den almindelige sygesikring f.eks.

  • psykologhjælp i forbindelse med skilsmisse, konflikter på arbejdsplads etc.
  • røntgenundersøgelser i forbindelse med skadeserstatninger
  • henvisning til speciallæge mhp. at forebygge idrætsskade
  • henvisning til akupunkturbehandling
  • andre udredninger/behandlinger der udelukkende er generet af patientes sundhedsforsikring etc.

I sådanne tilfælde betales konusltationen af forsikringsselskabet via sundhedsforsikringsattest samtidig med at forsikringsselskabet betaler eventuelle ydelser, der er afledt af behandlingsforløbet.

Forsikringselskabet skal på forhånd kontaktes og skriftligt (sms, e-mail el.) dokumentere at de vil betale for konsultation og udfærdigelse af henvisningen.

Mølholm Forsikring kan ikke få udfærdiget henvisninger eller andet skriftligt materiale her i klinikken, da de er dårlige betalere.