Der kan bestilles tider til almindelige konsultationer og anmode om receptfornyelser online, HUSK at recepter og tidsbooking online først er gældende og godkendes, når I har modtaget en bekræftelse. 

Hvem er vi

CLAUS RENDTORFF (F. 1954)


 

 

 

 

 

 

Jeg har arbejdet som praktiserende læge på Vesterbro siden 1994, og har tidligere boet her en årrække og kender derfor kvartererne godt.

Klinikken tilbyder behandling med akupunktur og manipulationer. Jeg arbejder på at få en diplomuddannelse indenfor manuel medicin.

De sidste år har jeg interesseret mig meget for kvalitetsudvikling inden for børnesygdomme, diabetes og luftvejslidelser.
Klinikken har et udbygget program for uddannelse og opfølgning af patienter med diabetes og astma. Jeg er medforfatter på Diabetesforeningens patientvejledning om type 2 diabetes.

Vedrørende samtalebehandling: Jeg har en psykoterapeutisk uddannelse og tilbyder alle mine patienter med personlige kriser/depressioner et korterevarende samtaleforløb enten som selvstændig behandling eller som stabiliserende forløb inden længerevarende behandling hos psykolog.

Vi deltager i uddannelsen af medicinstuderende og læger på vej til at blive speciallæger i almen medicin. Jeg er ansat som ekstern lektor ved Institut for Almen Medicin på Københavns Universitet.

Jeg er konsulent ved kommunens Sundhedscenter og arbejder med træningsprogrammer for patienter med kroniske sygdomme som diabetes, KOL og hjertesygdom.

Min uddannelse er bred, og jeg har arbejdet inden for stort set alle specialer med relevans for almen praksis:

  • Rheumatologi (gigtsygdomme)
  • Kardiologi (hjerte-karsygdomme)
  • Endokrinologi (kirtelsygdomme)
  • Øre-Næse-Halssygdomme
  • Neurologi
  • Psykiatri
  • Dermatologi
  • Kirurgi (knogle- og tarmkirurgi)

 
Derfor har jeg mulighed for at færdigbehandle mange af mine patienter selv

Overenskomst med sygesikringen: Ja

UDDANNELSESLÆGE


Der er løbende uddannelseslæger i klinikken i forløb af 6 måneder.

GHITA SAMSØE MOGHADDAS - Sygeplejerske og sekretær


 

MARIE LOUISE BANGSBO SØRENSEN - Sygeplejerske og sekretær