Der kan bestilles tider til almindelige konsultationer og anmode om receptfornyelser online, HUSK at recepter og tidsbooking online først er gældende og godkendes, når I har modtaget en bekræftelse. 

Håndeksem

Hvad skyldes håndeksem?

Håndeksem er i de fleste tilfælde et kontakteksem, d.v.s. et eksem, der er udløst af udefrakommende påvirkninger. Påvirkningen kan være irritation eller allergi.

 • Irritationseksemet
  Skyldes hyppigt vand, sæbe, opløsningsmidler og køle-smøreolier.
 • Allergisk kontakteksem
  Skyldes berøring med et stof, man har udviklet allergi overfor. Hyppige årsager til allergi er nikkel (blanke metalgenstande), parfume og konserveringsmidler (i kosmetiske produkter og rengøringsmidler) og gummi (bl.a. i handsker). Men mange andre stoffer kan også fremkalde allergi.

Man kan ikke med det blotte øje afgøre, om et eksem er fremkaldt af irritation eller allergi. Det kræver en nærmere undersøgelse og allergitestning.
Ikke alle håndeksemer skyldes dog udefrakommende påvirkninger, og nogle former for eksem opstår uden påviselig årsag.

Hvem får håndeksem?
I løbet af et år får ca. hver 10. dansker håndeksem i mere eller mindre svær grad. Håndeksem rammer hyppigere kvinder end mænd. Personer, der har eller tidligere har haft børneeksem (atopisk eksem) har stor risiko for at udvikle håndeksem, især hvis huden belastes med vådt eller snavset arbejde. Personer, der på arbejdet eller i hjemmet udsættes for hudirriterende stoffer (vand, sæbe, opløsningsmidler, olier) eller for allergifremkaldende stoffer, har øget risiko for håndeksem.

Hvordan ser håndeksem ud?
Håndeksem begynder ofte som en enkelt kløende plet, der hurtigt breder sig, hvis den ikke behandles. Der kommer rødme og eventuelt små vandblærer i huden. Senere følger afskalning og eventuelt revnedannelse. Undertiden er huden fortykket og skællende.

Fingerringeksemet er en særlig type eksem, der opstår som et kløende udslæt under en fingerring, for derefter hurtigt at brede sig til håndfladen. Eksemet skyldes næsten aldrig allergi over for fingerringen, men derimod irritation, da snavs og sæberester let samles under en fingerring og irriterer huden.

Hvordan undersøges der for allergi?
Ved mistanke om allergi foretages allergiprøver, kaldet lappeprøver, med de mest almindelige allergifremkaldende stoffer. Prøverne lægges som plastre på ryggen i 48 timer, hvorefter de aflæses. Har man allergi over for et af stofferne, viser det sig som plet med eksem under plasterprøven.

Diæt?
Diæt kommer normalt ikke på tale ved håndeksem. Hos enkelte patienter med svær nikkelallergi kan nikkelfri diæt forsøges efter aftale med lægen.

Behandling
Fugtighedscremer er altid en vigtig del af behandlingen. Uparfumerede cremer med højt fedtindhold foretrækkes. De anvendes både i lette og svære tilfælde af håndeksem, men ved eksemudbrud er behandling med fugtighedscremer ikke nok. Hurtig og effektiv behandling af eksemudbrud på hænderne er af betydning for det videre forløb.

Binyrebarkhormoncremer/salver er effektive og kan anvendes i kortere tid (uger/måneder). Cremer er flydende og lette at smøre på, mens salver er mere fedtede og velegnede ved tørt eksem og som natbehandling. Binyrebarkhormoncremer kan ved overforbrug give bivirkninger i form af tynd og gennemsigtig hud. Derfor skal en behandling altid aftales med lægen.

Antibiotika (penicillinpræparater) anvendes, hvis der opstår betændelse i eksemet.

Andre behandlinger
Hvis behandling med fugtighedscremer og binyrebarkhormoncremer ikke afglatter eksemet, kan der suppleres med lysbehandling hos hudlæge. Hvis eksemet er svært og vedvarende, kan tabletbehandling med præparater, der regulerer immunforsvaret, anvendes.

10 gode råd om hudpleje ved håndeksem

 • Brug handsker ved vådt arbejde.
 • Handsker anvendes så lang tid som nødvendigt, men så kort tid som muligt.
 • Handsker skal være intakte, rene og tørre.
 • Brug bomuldshandsker under beskyttelseshandsker.
 • Vask hænder i køligt vand, skyl og tør dem godt.
 • Desinfektionsmidler kan anvendes i stedet for sæbevask, når hænderne ikke er synligt snavsede.
 • Bær ikke fingerringe på arbejde.
 • Anvend en fugtighedscreme med højt fedtindhold og uden parfume.
 • Fugtighedscremen skal fordeles over hele hånden, inkl. fingre og håndrygge.
 • Pas godt på hænderne i fritiden, brug handsker ved vådt arbejde i hjemmet og brug varme handsker udendørs om vinteren.

Hvis eksemet skyldes arbejdet?
Hvis der er mistanke om, at eksemet er opstået på arbejdspladsen, skal sygdommen anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen som arbejdsbetinget skade. Sagen vil herefter blive vurderet med henblik på eventuel erstatning.

Nyttig adresse
www.videncenterforallergi.dk

Tove Agner
Overlæge, dr.med.
Revideret august 2005