Der kan bestilles tider til almindelige konsultationer og anmode om receptfornyelser online, HUSK at recepter og tidsbooking online først er gældende og godkendes, når I har modtaget en bekræftelse. 

Børneeksem

Børneeksem (også kaldet atopisk eksem, astmaeksem, Prurigo Besnier) er en meget almindelig sygdom hos børn. 10-15% af skandinaviske børn har børne-eksem i lettere eller sværere grad, og hyppigheden af sygdommen er stigen-de.

Hvad skyldes børneeksem?
Baggrunden for sygdommen er ikke fuldt klarlagt, men børneeksem er en arvelig sygdom, der ofte forekommer i familier sammen med høfeber og astma.

Hvordan forløber sygdommen?
Børneeksem opstår oftest i barnets første leveår og er mest udtalt i de første 3-4 år.
Herefter bliver sygdommen hos de fleste langsomt bedre.
Ved 15-års alderen vil op imod 80% være fri for eksem.

Hvordan ser børneeksem ud?
Hos det lille barn ses børneeksem som tør hud og eksem i ansigt og pletvis på strækkesiderne af arme og ben.
Der kan være rødme og afskalning omkring munden og på kinderne, eksem på hænderne og små revner under ørerne. Derimod er der sjældent eksem under bleen.
Efter 2-års alderen ændres eksemet såle-des, at det nu især er i albuebøjninger og knæhaser, der er eksem. Der kan også være eksem på håndled, ankler og hals.

Klør det?
Kløe er ofte det største problem ved børneeksem.
Kløen medfører kradssår, der giver let adgang for bakterier og
dermed risiko for betændelse.

Allergi?
Allergi opfattes i dag ikke som den egentlige årsag til sygdommen.
Børn med børneeksem udvikler dog lettere end andre børn allergi over for bl.a. hunde og katte, pollen og støvmider.

Diæt?
I nogle (få) tilfælde kan allergi over for enkelte fødevarer forværre eksemet.
Ved mistanke om fødevareallergi må dette undersøges nærmere hos lægen.
Man skal ikke sætte et barn på en diæt, der udelader bestemte fødevarer, uden at have aftalt det med lægen.
I barnealderen er en alsidig kost vigtig for den naturlige udvikling.

Behandling
Uparfumeret fugtighedscreme er en vigtig del af behandlingen af børneeksem, fordi cremen kan dæmpe kløen og fore-bygge eksemudbrud.
Binyrebarkhormoncremer er en effektiv behandling af eksemudbrud. Cremen smøres på den angrebne hud i et tyndt
lag. Den skal ikke smøres på den raske hud. Cremerne virker hurtigt og vil normalt bringe eksemudbruddet i ro på få dage.
Hvis brugen af binyrebark-hormoncreme overdrives, kan huden blive tynd og gennemsigtig. Anvendt korrekt, dvs. efter lægens anvisning, er disse cremer ikke farlige.
Binyrebarkhormoncremer i ansigtet og under bleen hos små børn giver dog særlig risiko for bivirkninger.
Tjærepræparater – enten som ren tjære eller som tjærecreme eller salve – kan anvendes, hvis eksemet er kronisk.
Ved betændelse i huden kan man i lette tilfælde behandle med en antibakteriel creme, ellers behandles med antibiotika som mikstur eller tabletter.
Kløestillende behandling med antihistaminer som tabletter eller mikstur kan anvendes i en kortere periode. Mange af disse præparater har en sløvende virkning og egner sig bedst til natbrug.

Gode råd
Brug fugtighedscreme hver dag.
Undgå langvarige, varme bade, fordi de er med til at udtørre huden.
Brug bomuldstøj, fordi uldtøj og syntetiske materialer kan forværre kløen.
Sov koldt. Det mindsker kløe om natten.
Undgå rygning i barnets omgivelser og undgå dyr med pels i hjemmet, fordi børn med børneeksem har øget risiko for at udvikle astma og/eller høfeber.
Undgå som voksen at vælge et arbejde, som belaster hænderne, dvs. våde eller snavsede job samt job i fødevarebranchen.
Børn, der har haft børneeksem, har nemlig som voksne en øget risiko for at få håndeksem.
Hudpleje, forebyggelse og behandling af eksem er tidskrævende og undertiden besværlig. Der kræves en særlig og langvarig indsats. Men indsatsen betaler sig.

Tove Agner
Overlæge, dr.med.

Nyttige adresser:
Atopisk Eksem Forening
Edvard Falcks Gade 7
1569 København V
Tlf: 33 12 11 78

Astma-Allergi Forbundet
Hovedvejen 9C
2600 Glostrup
Tlf: 43 43 59 11